Tag Archives: nhà trên cây

Độc đáo nhà trên cây

Độc đáo nhà trên cây

Công trình độc đáo này không chỉ hấp dẫn bởi nét độc đáo về hình dáng kiến trúc hay vị trí lạ lùng của nó trong không gian, mà còn vì một câu chuyện rất hay đã tạo nên nó. Thông thường, một công trình kiến trúc xuất phát từ nhu cầu cụ thể nào