Mái vòm cửa sổ

Mái vòm cửa sổ 004

Mái vòm cửa sổ 004

Khung sườn: –        Khung sườn cắt, hàn định hình –        Sơn 1 lớp chống sét, 2 lớp sơn dầu Mái lợp: –        Vải simily –        Vải bố –        Tole mầu

Vòm cửa sổ 003

Vòm cửa sổ 003

Khung sườn: –        Khung sườn cắt, hàn định hình –        Sơn 1 lớp chống sét, 2 lớp sơn dầu Mái lợp: –        Vải simily –        Vải bố –        Tole mầu

Vòm cửa sổ 002

Vòm cửa sổ 002

Khung sườn: –        Khung sườn cắt, hàn định hình –        Sơn 1 lớp chống sét, 2 lớp sơn dầu Mái lợp: –        Vải simily –        Vải bố –        Tole mầu

Vòm cửa sổ 001

Vòm cửa sổ 001

Khung sườn: –        Khung sườn cắt, hàn định hình –        Sơn 1 lớp chống sét, 2 lớp sơn dầu Mái lợp: –        Vải simily –        Vải bố –        Tole mầu Giá Bán : Liên Hệ