Mái hiên nhà hàng

Mái hiên nhà hàng chữ A

Mái hiên nhà hàng chữ A

 –   Dùng che nắng mưa cho cửa hàng, nhà hàng ăn uống ngoài trời. –   Chất liệu bạt tốt, che nắng mưa 100% ; –   Cuốn gọn vào chiều tối hay những lúc cần ánh nắng mà không làm ảnh hưởng tới khách hàng; –   Cấu tạo gọn đẹp, dùng được cho diện tích lớn,

Mái hiên nhà hàng 003

Mái hiên nhà hàng 003

 –   Dùng che nắng mưa cho cửa hàng, nhà hàng ăn uống ngoài trời. –   Chất liệu bạt tốt, che nắng mưa 100% ; –   Cuốn gọn vào chiều tối hay những lúc cần ánh nắng mà không làm ảnh hưởng tới khách hàng; –   Cấu tạo gọn đẹp, dùng được cho diện tích lớn,

Mái hiên nhà hàng 002

Mái hiên nhà hàng 002

 –   Dùng che nắng mưa cho cửa hàng, nhà hàng ăn uống ngoài trời. –   Chất liệu bạt tốt, che nắng mưa 100% ; –   Cuốn gọn vào chiều tối hay những lúc cần ánh nắng mà không làm ảnh hưởng tới khách hàng; –   Cấu tạo gọn đẹp, dùng được cho diện tích lớn,

Mái hiên nhà hàng 001

Mái hiên nhà hàng 001

 –   Dùng che nắng mưa cho cửa hàng, nhà hàng ăn uống ngoài trời. –   Chất liệu bạt tốt, che nắng mưa 100% ; –   Cuốn gọn vào chiều tối hay những lúc cần ánh nắng mà không làm ảnh hưởng tới khách hàng; –   Cấu tạo gọn đẹp, dùng được cho diện tích lớn,